Paardenpraktijk West - Brabant

Wij zijn bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week via tel: 0165-559368

© Paardenpraktijk West-Brabant, All rights reserved. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar
gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van Paardenpraktijk West-Brabant.

 

Home.De Praktijk.Faciliteiten.Ons Team.Diensten.Nieuws.Contact.Links.
PRP: nieuwe behandeling voor acute peesletsels
De afkorting PRP staat voor “plaatjes rijk plasma” en is een nieuwe therapie waarbij de behandeling rechtstreeks in het peesletsel wordt gegeven. De PRP versnelt én verbetert het herstel van het pees-weefsel en veroorzaakt, in tegenstelling tot stamceltherapie, geen verkalkingen in de pees.
De PRP heeft een ontstekingsremmend effect. Hierdoor geeft het een snellere en betere vorming van granulatieweefsel (nieuw aangemaakt peesweefsel) én in de laatste fase van de genezing een betere en snellere vorming van intact gezond peesweefsel. De pezen die met PRP worden behandeld, zijn na genezing hoger belastbaar dan pezen die enkel met een stapregiem (eventueel aangevuld met lokale behandeling met een smeersel) zijn behandeld. PRP heeft dus een gunstige invloed op het gehele genezingstraject.
De behandeling met PRP kan het best worden uitgevoerd één tot twee weken na het ontstaan van het peesletsel. Voordat wordt besloten om met PRP te gaan behandelen moet door middel van echografie worden vastgesteld hoe ernstig het peesletsel is en of het type letsel in aanmerking komt om behandeld te worden met PRP. Om in aanmerking te kunnen komen voor een PRP behandeling moet er een “gat” in de pees zitten, immers we moeten het middel kunnen inspuiten en bovendien als er geen “gat” aanwezig is, hoeft er geen aanmaak van nieuw peesweefsel te worden gestimuleerd.
De PRP behandeling is relatief weinig belastend voor uw paard. Er wordt bloed afgenomen van de patiënt zelf, waarna, door een soort van zeef, de bloedplaatjes uit het bloed worden gefilterd. Deze geconcentreerde vloeistof met bloedplaatjes wordt daarna in het peesletsel zelf ingespoten. De patiënt wordt dus behandeld met stoffen uit zijn of haar eigen bloed. De totale behandeltijd duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. U kunt gewoon bij de behandeling blijven en na de behandeling kan uw paard direct weer mee naar huis.
Hier ziet u een acute bleesure aan de tussen-pees. De blessure is zichtbaar als een zwart gat
dezelfde peesblessure als links 2 maanden na de behandeling met PRP