Paardenpraktijk West - Brabant

Wij zijn bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week via tel: 0165-559368

© Paardenpraktijk West-Brabant, All rights reserved. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar
gemaakt zonder vooraf schriftelijke toestemming van Paardenpraktijk West-Brabant.

 

Home.De Praktijk.Faciliteiten.Ons Team.Diensten.Nieuws.Contact.Links.
Osteochondrosis Dissecans

OCD is een afkorting van het latijnse woord osteochondrosis dissecans. OCD betekent letterlijk loskomen van stukjes been en kraakbeen van het originele bot.
OCD komt uitsluitend voor in gewrichten. Voornamelijk in het spronggewricht, het knie-gewricht en de kogelgewrichten.
De letsels worden gevormd doordat er een stoornis optreedt in de normale ontwikkeling van het bot tijdens de groei. De normale verbening van kraakbeen is verstoord, waardoor er stukken kraakbeen en/of bot op bepaalde plaatsen in een gewricht loskomen. OCD ontstaat dus tijdens de groei tot de leeftijd van minimaal 9 maanden afhankelijk van de locatie. Vanaf een leeftijd van 12 maanden kunnen paarden röntgenologisch worden gecontro-leerd op OCD.
De gevolgen van OCD voor een gewricht variëren van ernstige artrose tot weinig schade. De schade is afhankelijk van de locatie en grootte van een fragment, het type arbeid dat het paard moet verrichten en de intensiteit waarmee deze verricht wordt.
Het eerste signaal van OCD bij jonge paarden is meestal een overvulling van het betreffende gewricht. Dit kan op korte of langere termijn gevolgd worden door kreupelheid.
In veel gevallen is een jong paard dus (nog) niet kreupel van de OCD. Een OCD fragmentje kan echter op langere termijn de sportcarrière van een paard wel aardig in de weg zitten. Het is daarom van belang dat er tijdig wordt ingegrepen om de toekomst van uw paard veilig te stellen. Eenmaal ontstane schade herstelt nooit meer volledig na het verwijderen van het fragment!
De operatie wordt uitgevoerd door Carmen Scheffer, Europees Specialist Chirurgie (ECVS). De paarden worden de dag voor de operatie op de kliniek verwacht en mogen 2 dagen na de operatie weer naar huis.

Nazorg als uw paard is geopereerd aan OCD
Het geopereerde gewricht is in een verband gezet (sprong 3 dagen, kogel
2 weken), het kniegewricht wordt niet ingepakt.
Het paard moet na de operatie het behandelde been goed blijven belasten en het been mag niet overmatig zwellen.
Een gewricht wat voor de operatie ernstig overvuld was zal dit na de operatie nog steeds zijn.
Tien dagen na de operatie kunnen de hechtingen worden verwijderd.
Het paard moet gemiddeld 3 weken boxrust hebben en vervolgens 3 weken aan de hand worden gestapt.
Van bovenstaande richtlijnen kan op advies van de dierenarts worden afgeweken. U krijgt na de operatie een operatieverslag mee.